Strefa Płatnego Parkowania w Nysie

ul. Orkana 17 pawilon handlowy nr 3
48-300 Nysa, mail: spp@mzk.nysa.pl

Powiększenie strefy płatnego parkowania

Strefa Płatnego Parkowania z dniem 01-01-2024 r zostaje powiększona o 57 miejsc parkingowych zlokalizowanych w pasie drogowym drogi gminnej nr 109198 O przy ul. Racławickiej (parking przy Centrum Przesiadkowym). Miejsce lokalizacji parkomatu wyznaczone zostało przez zarządce drogi. Współrzędne to : Szerokość 50,478 Długość 17,340.

RM, 2023-12-29 13:13:14

Biuro Strefy Płatnego Parkowania w Nysie
ul. Orkana 17 pawilon handlowy nr 3, 48-300 Nysa
tel. 607 739 160 lub 607 724 031, mail: spp@mzk.nysa.pl