Strefa Płatnego Parkowania w Nysie

ul. Orkana 17 pawilon handlowy nr 3
48-300 Nysa, mail: spp@mzk.nysa.pl

Regulamin

Wszelkie kwestie związanie z funkcjonowaniem Strefy Płatnego Parkowania w Nysie reguluje Uchwała Rady Miejskiej w Nysie:

Uchwała Rady Miejskiej w Nysie nr LII/797/22 z dnia 20.01.2022
Uchwała Rady Miejskiej w Nysie nr L/744/21 z dnia 01.12.2021

ŁP, 2022-01-28

Biuro Strefy Płatnego Parkowania w Nysie
ul. Orkana 17 pawilon handlowy nr 3, 48-300 Nysa
tel. 607 739 160 lub 607 724 031, mail: spp@mzk.nysa.pl