Strefa Płatnego Parkowania w Nysie

ul. Orkana 17 pawilon handlowy nr 3
48-300 Nysa, mail: spp@mzk.nysa.pl

Opłaty dodatkowe

§ 7.1. Ustala się opłatę dodatkową za nieuiszczenie opłaty za postój pojazdu w strefie płatnego parkowania w wysokości 80,00 złotych.

2. Opłata dodatkowa ulega obniżeniu do kwoty 30,00 złotych w przypadku, gdy opłata ta została uiszczona w terminie 7 dni od dnia wystawienia zawiadomienia, o którym mowa w § 6 ust. 7.

ŁP, 2021.11.23

Biuro Strefy Płatnego Parkowania w Nysie
ul. Orkana 17 pawilon handlowy nr 3, 48-300 Nysa
tel. 607 739 160 lub 607 724 031, mail: spp@mzk.nysa.pl