Strefa Płatnego Parkowania w Nysie

ul. Orkana 17 pawilon handlowy nr 3
48-300 Nysa, mail: spp@mzk.nysa.pl

Ulice

Wykaz dróg objętych strefą płatnego parkowania w Nysie (od poniedziałku do piątku od godziny 8:00 do 18:00 ):

Drogi gminne: ul. Armii Krajowej (od ul. Bolesława Krzywoustego do ul. Wolności), ul. Wincentego Pola, ul. Forteczna, droga nr 109129 O (od ul. Parkowej do ul. Fortecznej przy budynkach ul. Piastowskiej nr od 21 do nr 31), ul. Henryka Siemiradzkiego, ul. Kowalska, ul. Królowej Jadwigi, ul. Jana Matejki, Rynek (z wyłączeniem odcinka drogi w ciągu komunikacyjnym północnej pierzei od ul. Henryka Siemiradzkiego do ul. Brackiej – wzdłuż budynków od nr 22 do nr 35), ul. Bielawska, ul. Bracka, ul. Św. Piotra, ul. Oskara Kolberga, ul. Teatralna, Rynek Garncarski, ul. Kupiecka, Plac Lüdinghausen, Plac Kościelny, ul. Biskupa Jarosława, ul. Ks. J. Kądziołki, ul. Tkacka, ul. Grodzka, Rynek Solny, ul. Jana III Sobieskiego, ul. Kramarska, ul. Karola Miarki, ul. Grzybowa, ul. Wyzwolenia, ul. Daniela Chodowieckiego, ul. Wolności, ul. Parkowa, ul. Wałowa, ul. Wita Stwosza, ul. Zjednoczenia (od ul. Emilii Gierczak do ul. Mariackiej), ul. Mariacka (od ul. Prudnickiej do ul. Waleriana Łukasińskiego), ul. Waleriana Łukasińskiego, ul. Władysława Orkana, ul. Majora Henryka Sucharskiego, ul. 22-go Stycznia, ul. Bohaterów Warszawy (od ul. Bolesława Krzywoustego do ul. Wita Stwosza), ul. Stanisława Ligonia, ul. Batalionów Chłopskich (od ul. Stanisława Ligonia do ul. Mostowej), ul. Partyzantów, ul. M. Skłodowskiej-Curie;

Drogi powiatowe: ul. Fryderyka Szopena (z wyłączeniem odcinka drogi na kierunku od ul. Bolesława Krzywoustego do ul. Cypriana Kamila Norwida – wzdłuż budynków od nr 2 do nr 4), ul. Józefa Ignacego Kraszewskiego, ul. Prudnicka (od ul. Stanisława Moniuszki do ul. Mariackiej).

ŁP, 2021.11.23

Biuro Strefy Płatnego Parkowania w Nysie
ul. Orkana 17 pawilon handlowy nr 3, 48-300 Nysa
tel. 607 739 160 lub 607 724 031, mail: spp@mzk.nysa.pl