Okręgowa Stacja Kontroli Pojazdów   ⋮   Autobus na sprzedaż   ⋮   Bieg Nyski, utrudnienia   ⋮   Praca w MZK
AKTUALNOŚCI
Informacje
Przetargi
Platforma zakupowa
Praca
Strefa Płatnego Parkowania
PASAŻEROWIE
Rozkład jazdy
Cennik
Uprawnienia i ulgi
Regulamin przewozów
Punkt sprzedaży biletów
Bilety w smartfonie
Kontrola biletów
O SPÓŁCE
Kontakt
Władze spółki
Historia komunikacji w Nysie
Tabor autobusowy
Biuletyn Informacji Publicznej
Deklaracja dostępności
Oświadczenia spółki
Polski Fundusz Rozwoju
USŁUGI
Wynajem autobusów
Serwis pojazdów
Serwis ogumienia i klimatyzacji
Reklama
Parking strzeżony
Okręgowa Stacja Kontroli Pojazdów
Myjnia pojazdów

Orzeczenie o niepełnosprawności a stan zagrożenia epidemicznego

W obecnej sytuacji, tj. faktycznego zastąpienia stanu epidemii stanem zagrożenia epidemicznego od 16.05.2022, art. 15h ust. 1 pkt 2 Koronawirus nadal obowiązuje. Oznacza to, że orzeczenie o niepełnosprawności nadal zachowuje swoją ważność.

Zgodnie z art. 15h ust. 1 pkt 2 Koronawirus z przyczyn związanych z przeciwdziałaniem COVID-19, orzeczenie o niepełnosprawności albo orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, wydane na czas określony na podstawie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, którego ważność upływa w terminie od 8.3.2020 r., zachowuje ważność do upływu 60. dnia od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii, jednak nie dłużej niż do dnia wydania nowego orzeczenia o niepełnosprawności albo orzeczenia o stopniu niepełnosprawności.

Powyższą regulację należy odczytywać w ten sposób, że rozpoczęcie biegu 60 dni następuje dopiero po odwołaniu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii, w zależności od tego, który z tych stanów został odwołany później. Tym samym w obecnej sytuacji, tj. faktycznego zastąpienia stanu epidemii stanem zagrożenia epidemicznego, art. 15h ust. 1 pkt 2 Koronawirus nadal obowiązuje. Oznacza to, że orzeczenie o niepełnosprawności nadal zachowuje swoją ważność.

AS-K
2022-08-02 10:30:12
FACEBOOK RODO
Wszelkie prawa zastrzeżone © MZK Nysa 1954-2023