Okręgowa Stacja Kontroli Pojazdów   ⋮   Praca w MZK Nysa
AKTUALNOŚCI
Informacje
Przetargi
Platforma zakupowa
Praca
Strefa Płatnego Parkowania
PASAŻEROWIE
Rozkład jazdy
Cennik
Uprawnienia i ulgi
Regulamin przewozów
Punkt sprzedaży biletów
Bilety w smartfonie
Kontrola biletów
O SPÓŁCE
Kontakt
Władze spółki
Historia komunikacji w Nysie
Tabor autobusowy
Biuletyn Informacji Publicznej
Deklaracja dostępności
Oświadczenia spółki
Polski Fundusz Rozwoju
Pliki do pobrania
USŁUGI
Wynajem autobusów
Serwis pojazdów
Serwis ogumienia i klimatyzacji
Reklama
Parking strzeżony
Okręgowa Stacja Kontroli Pojazdów
Myjnia pojazdów
Oferty pracy w MZK Nysa sp. z o.o.

Wszystkie osoby, które składają CV do MZK w Nysie powinny umieścić na ww. dokumencie klauzulę następującej treści:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO)).

Główny Księgowy

MZK Nysa Sp. z o.o. zatrudni osobę na stanowisko:

GŁÓWNEGO  KSIĘGOWEGO

Wymagania niezbędne:

1. Wykształcenie wyższe ekonomiczne i  co najmniej 3-letni staż pracy w księgowości lub wykształcenie średnie ekonomiczne i co najmniej 6-letni staż pracy w księgowości.

2. Posiadanie  wiedzy specjalistycznej:
a)znajomość ustaw:
- o rachunkowości,
- o podatku dochodowym i podatku VAT,
- dotyczących  ubezpieczeń społecznych i wypłaty świadczeń ZUS,
- o prawie zamówień publicznych,

b) znajomość zasad naliczania wynagrodzeń.

3. Biegła znajomość obsługi komputera.
4. Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych.
5. Kandydat nie może być prawomocnie skazany za przestępstwo przeciw
mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności
instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko
wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo karne skarbowe.

Wymagane dokumenty:

1. CV,
2. List motywacyjny,
3. Kserokopia dokumentu potwierdzającego wykształcenie (oryginał do wglądu),
4. Świadectwo pracy potwierdzające wymagany staż pracy,
5. Kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach (oryginał do wglądu),
6. Oświadczenie o korzystaniu w pełni z praw publicznych,
7. Oświadczenie o niekaralności,
8. Oświadczenie o wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb rekrutacji.

Wymagane dokumenty należy złożyć w sekretariacie MZK Nysa Sp. z o.o. lub przesłać pocztą na adres:

Miejski Zakład Komunikacji w Nysie Sp. z o.o.
ul. Piłsudskiego 59
48-303 Nysa

Opublikował: ŁP
2023-11-23 08:43:04
Kierowca autobusu

Miejski Zakład Komunikacji w Nysie sp. z o.o. zaprasza do składania CV osoby zainteresowane pracą na stanowisku: Kierowca autobusu
CV prosimy wysyłać na adres:

organizacyjny@mzk.nysa.pl


Kontakt telefoniczny: 77 433 01 71 (prosimy dzwonić między 7:00 a 15:00)

Opublikował: ŁP
2023-05-09 07:11:32
FACEBOOK RODO
Wszelkie prawa zastrzeżone © MZK Nysa 1954-2024