AKTUALNOŚCI
Informacje
Przetargi
Platforma zakupowa
Praca
Strefa Płatnego Parkowania
PASAŻEROWIE
Rozkład jazdy
Cennik
Uprawnienia i ulgi
Regulamin przewozów
Punkt sprzedaży biletów
Bilety w smartfonie
Kontrola biletów
O SPÓŁCE
Kontakt
Władze spółki
Historia komunikacji w Nysie
Tabor autobusowy
Biuletyn Informacji Publicznej
Deklaracja dostępności
Oświadczenia spółki
Polski Fundusz Rozwoju
USŁUGI
Wynajem autobusów
Serwis pojazdów
Serwis ogumienia i klimatyzacji
Reklama
Parking strzeżony
Okręgowa Stacja Kontroli Pojazdów
Myjnia pojazdów
Przetargi i oferty
Miejski Zakład Komunikacji w Nysie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością zaprasza do składania ofert na badanie Sprawozdania Finansowego Spółki za rok obrotowy 2022 wraz ze sporządzeniem sprawozdania niezależnego biegłego rewidenta z badania.

Jednocześnie informujemy, że Spółka nie jest zobowiązana ustawowo do badania Sprawozdania Finansowego, ponieważ nie spełnia dwóch z trzech warunków wymienionych w art. 64  ust. 1 pkt 4 Ustawy o rachunkowości.

Oferty na adres Miejski Zakład Komunikacji w Nysie Sp. z o.o. ul. Piłsudskiego 59, 48-303 Nysa - Sekretariat należy przesyłać w zamkniętych kopertach z dopiskiem „Badanie sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2022” w nieprzekraczającym terminie do dnia 31 października 2022 r. do godz. 15:00.

Oferty złożone po tym terminie nie będą podlegały rozpatrzeniu.
Kryteriami oceny ofert będą: cena i doświadczenie w badaniu sprawozdań finansowych spółek prawa handlowego.

Badanie Sprawozdania Finansowego za rok 2022 r. ma zostać przeprowadzone w siedzibie Spółki.
Częstotliwość spotkań z biegłym zgodna z harmonogramem ustalonym przez strony.
Spółka wyłącza możliwości zlecenia badania podwykonawcom. Wybór biegłego rewidenta nastąpi na spotkaniu rady nadzorczej.
Opublikował: ŁP
2022-09-30 11:21:16
Zaproszenie do złożenia oferty cenowej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego:
"Zakup autobusu używanego na rzecz MZK w Nysie sp. z o.o."

Postępowanie sektorowe poniżej progu unijnego.

Załączniki:

1 - FORMULARZ OFERTOWY
2 - WZÓR UMOWY
3 - ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY
4 - INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT (06.09.2022)
5 - ZAWIADOMIENIE O ZAKOŃCZENIU PIERWSZEGO ETAPU WYBORU OFERTY (08.09.2022)
Opublikował: ŁP
2022-08-30 12:25:50
MZK w Nysie zaprasza do składania ofert w postępowaniu pt. "Dokonanie bieżącej analizy Strefy Płatnego Parkowania w Nysie w zakresie oceny możliwości wprowadzenia rozwiązań powodujących zwiększenie ilości miejsc postojowych na drogach usytuowanych w jej obrębie"

Załączniki:

1 - ZAPYTANIE OFERTOWE
2 - WZÓR UMOWY
3 - FORMULARZ OFERTOWY
4 - WYKAZ PARKOMATÓW
5 - MAPA STREFY
6 - MAPA STREFY W WERSJI INTERAKTYWNEJ
7 - INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT (25.08.2022)
8 - INFORMACJA Z WYBORU OFERTY (30.08.2022)
Opublikował: ŁP
2022-08-12 13:32:12
Opublikował: ŁP
2022-06-24 13:56:56
Miejski Zakład Komunikacji w Nysie sp. z o.o. zaprasza do składania ofert na "Utrzymanie oznakowania poziomego w Strefie Płatnego Parkowania w roku 2022 na terenie miasta Nysa w okresie od 15.05.2022 do 15.10.2022 - wg. potrzeb zamawiającego".

Załączniki:

1 - ZAPROSZENIE
2 - FORMULARZ OFERTOWY
3 - WZÓR UMOWY
4 - WYKAZ MIEJSC PARKINGOWYCH
5 - INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT (dodano: 5.05.2022)
6 - INFORMACJA O WYBORZE OFERTY (dodano: 10.05.2022)
Opublikował: ŁP
2022-04-27 16:03:38
Data opublikowania na platformazakupowa.pl: 01-02-2022 14:04:00
Data zakończenia składania ofert: 08-02-2022 11:00:00
Otwarcie ofert: 08-02-2022 11:05:00
Tryb: Przetarg regulaminowy - FP
Rodzaj: Dostawy

Link do postępowania: https://www.platformazakupowa.pl/transakcja/568512
Opublikował: ŁP
2022-02-01 14:07:47
FACEBOOK RODO
Wszelkie prawa zastrzeżone © MZK Nysa 1954-2022