AKTUALNOŚCI
Informacje
Przetargi
Platforma zakupowa
Praca
PASAŻEROWIE
Rozkład jazdy
Cennik
Uprawnienia i ulgi
Regulamin przewozów
Punkt sprzedaży biletów
Bilety w smartfonie
Kontrola biletów
O SPÓŁCE
Kontakt
Władze spółki
Historia komunikacji w Nysie
Tabor autobusowy
Biuletyn Informacji Publicznej
Deklaracja dostępności
Oświadczenia spółki
Polski Fundusz Rozwoju
USŁUGI
Wynajem autobusów
Serwis pojazdów
Serwis ogumienia i klimatyzacji
Reklama
Parking strzeżony
Okręgowa Stacja Kontroli Pojazdów
Myjnia pojazdów
Przetargi i oferty
ZP/W/3/2021 Część druga - Sfinansowanie w formie leasingu operacyjnego zakupu 61 urządzeń do wnoszenia opłat za parkowanie (parkomatów) zlokalizowanych w strefie płatnego parkowania w Nysie.

Postępowanie na Platformie Zakupowej
Opublikował: ŁP
2021-10-18 14:29:40
Miejski Zakład Komunikacji w Nysie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością zaprasza do składania ofert na badanie Sprawozdania Finansowego Spółki za rok obrotowy 2021 wraz ze sporządzeniem sprawozdania niezależnego biegłego rewidenta z badania.

1 - PEŁNA TREŚĆ OGŁOSZENIA
Opublikował: ŁP
2021-10-07 11:45:38
Miejski Zakład Komunikacji w Nysie sp. z o.o. informuje, że zostało opublikowane postępowanie na:
Budowę instalacji fotowoltaicznej do 50 kW w Miejskim Zakładzie Komunikacji w Nysie Sp. z o.o.
Dokumentacje postępowania można znaleźć na platformie zakupowej pod adresem:

https://www.platformazakupowa.pl/transakcja/503116

Termin składania ofert upływa: 9 września 2021 o godz. 10:00.

Oferty należy składać w formie załączonych do oferty zeskanowanych dokumentów elektronicznych za pośrednictwem platformy.
Opublikował: SK
2021-09-02 13:54:01
Zaproszenie do złożenia oferty na budowę instalacji fotowoltaicznej w MZK Nysa

1. Zaproszenie do złożenia oferty
2. Formularz Ofertowy
3. Wzór umowy
4. Ogłoszenie z otwarcia ofert (23.08.2021)
5. Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania (01.09.2021)
Opublikował: RM
2021-08-06 10:10:17
Miejski Zakład Komunikacji w Nysie sp. z o.o. zaprasza do składania
ofert na zakup autobusu (busa) do przewozu osób do 24 miejsc siedzących.

1 - Zaproszenie do złożenia oferty
2 - Formularz ofertowy
3 - Wzór umowy
Opublikował: ŁP
2021-08-13 14:20:46
2021/S 156-411445 Część I: Zakup, dostawa, montaż i uruchomienie 61 urządzeń do wnoszenia opłat za parkowanie oraz oprogramowania do obsługi strefy płatnego parkowania w Nysie, na rzecz Miejskiego Zakładu Komunikacji w Nysie Sp. z o.o.

Link do platformy przetargowej: https://www.platformazakupowa.pl/transakcja/495854

Terminy:
Zgłoszenie do TED: 9.08.2021
Zamieszczenie: 13.08.2021
Termin składania ofert: 14.09.2021, g. 10:00
Otwarcie: 14.09.2021, g. 10:05
Tryb: przetarg nieograniczony
Opublikował: SK
2021-08-13 13:11:34
FACEBOOK RODO
Wszelkie prawa zastrzeżone © MZK Nysa 1954-2021