Okręgowa Stacja Kontroli Pojazdów   ⋮   Praca w MZK Nysa
AKTUALNOŚCI
Informacje
Przetargi
Platforma zakupowa
Praca
Strefa Płatnego Parkowania
PASAŻEROWIE
Rozkład jazdy
Cennik
Uprawnienia i ulgi
Regulamin przewozów
Punkt sprzedaży biletów
Bilety w smartfonie
Kontrola biletów
O SPÓŁCE
Kontakt
Władze spółki
Historia komunikacji w Nysie
Tabor autobusowy
Biuletyn Informacji Publicznej
Deklaracja dostępności
Oświadczenia spółki
Polski Fundusz Rozwoju
Pliki do pobrania
USŁUGI
Wynajem autobusów
Serwis pojazdów
Serwis ogumienia i klimatyzacji
Reklama
Parking strzeżony
Okręgowa Stacja Kontroli Pojazdów
Myjnia pojazdów

Deklaracja dostępności

Deklaracja na podstawie: Ustawa z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych (Dz.U. 2019 poz. 848)

Deklaracja dostępności

MZK w Nysie sp. z o.o. zobowiązuje się zapewnić dostępność strony internetowej mzk.nysa.pl zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony WWW http://mzk.nysa.pl

Data publikacji strony internetowej: 07.05.2019

Data ostatniej dużej aktualizacji: 07.05.2019

Strona internetowa jest zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Oświadczenie sporządzono dnia 28.05.2021. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Strona internetowa jest dostępna na wszystkie systemy operacyjne: Linux, Windows, MacOS, Android.


Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Miejski Zakład Komunikacji w Nysie sp. z o.o.

ul. Piłsudskiego 59

48-303 Nysa

E-mail: organizacyjny @ mzk.nysa.pl

tel: 77 433 01 71

Punkt sprzedaży biletów „Okrąglak”


ul. Prudnicka 33

48-303 Nysa

tel. 77 433 38 48

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.


Skargi i odwołania

Skargi należy składać pocztą tradycyjną lub elektroniczną:

Prezes Zarządu MZK Nysa

ul. Piłsudskiego 59

48-303 Nysa

organizacyjny @ mzk.nysa.pl

Skargę można złożyć także do Rzecznika Praw Obywatelskich (https://rpo.gov.pl).


Dostępność architektoniczna

Budynek Główny

Do budynku prowadzi jedno wejście. Przed wejściem do budynku znajduje się dzwonek dla osób niepełnosprawnych w celu przywołania pracownika obsługi.

Osoba na wózku inwalidzkim jest obsługiwana na parterze budynku.

W budynku nie ma windy.

Toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się na parterze.

Przed budynkiem wyznaczono 1 miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych.

Na parterze znajduje się tablica informacyjna, której wielkość czcionek została dostosowana dla osób słabo widzących.

Brak oznaczeń w alfabecie Braille’a.

Brak możliwości skorzystania z bezpłatnego tłumacza migowego.

Dyspozytornia

Budynek z jednym wejściem. Przy bramce wejściowej zamontowano domofon z możliwością przywołania pracownika. Obiekt znajduje się przy wjeździe do zajezdni. Budynek jest parterowy. Do budynku jest dostęp dla gości tylko w ograniczonym zakresie (pierwsza część, druga niedostępna dla osób postronnych).

Warsztaty – Stacja Obsługi

Do warsztatów jest dostęp z trzech stron. Od strony budynku głównego, od strony wiaty oraz od strony parkingów. Na warsztat nie mają wstępu osoby postronne ze względu na stale odkryte kanały. Przed wejściem na warsztat znajdują się numery telefonów do Kierownika Stacji oraz do Brygadzistów.

Kontakt z kierownikiem Stacji: 609 427 128

Okręgowa Stacja Kontroli Pojazdów (dalej OSKP)

OSKP posiada jedno wejście od strony parkingów i wyjazd od strony wiaty. OSKP jest przystosowane do obsługi klientów niepełnosprawnych ruchowo.

Punkt wymiany opon i wyważania kół

Punkt posiada jedno wejście od strony parkingów. Przy bramie wejściowej podane są numery telefonów do kierownika stacji oraz do pracowników obsługi.

Autobusy

Autobusy z numerami bocznymi od 7 do 13 posiadają stopnie przy wejściach.

Autobusy z numerami bocznymi od 1 do 2 oraz od 14 do 68 posiadają niskie podłogi.

Wszystkie autobusy posiadają platformy podjazdowe dla wózków inwalidzkich oraz wyznaczone miejsca do przewozu osób niepełnosprawnych.

Pasażerowie mogą zakupić bilety u kierowcy, za pośrednictwem smartfona (aplikacja mPAY oraz SkyCash).

Możliwość odczytania rozkładu jazdy na stronie przewoźnika (http://mzk.nysa.pl/rozklady) oraz KiedyPrzyjedzie.pl i Smart Nysa.

Punkt sprzedaży biletów „Okrąglak”

Punkt posiada jedno wejście. Przy wejściu znajduje się dzwonek dla osób niepełnosprawnych. Istnieje możliwość obsługi pasażerów niepełnosprawnych w budynku. Przed budynkiem znajduje się podjazd dla wózków inwalidzkich.

ŁP
2021-01-28 09:33:21
FACEBOOK RODO
Wszelkie prawa zastrzeżone © MZK Nysa 1954-2024