Okręgowa Stacja Kontroli Pojazdów   ⋮   Autobus na sprzedaż   ⋮   Bieg Nyski, utrudnienia   ⋮   Praca w MZK
AKTUALNOŚCI
Informacje
Przetargi
Platforma zakupowa
Praca
Strefa Płatnego Parkowania
PASAŻEROWIE
Rozkład jazdy
Cennik
Uprawnienia i ulgi
Regulamin przewozów
Punkt sprzedaży biletów
Bilety w smartfonie
Kontrola biletów
O SPÓŁCE
Kontakt
Władze spółki
Historia komunikacji w Nysie
Tabor autobusowy
Biuletyn Informacji Publicznej
Deklaracja dostępności
Oświadczenia spółki
Polski Fundusz Rozwoju
USŁUGI
Wynajem autobusów
Serwis pojazdów
Serwis ogumienia i klimatyzacji
Reklama
Parking strzeżony
Okręgowa Stacja Kontroli Pojazdów
Myjnia pojazdów

Praca w MZK: Główny Księgowy

MZK w Nysie zaprasza do składania aplikacji na stanowisko: Główny Księgowy. Szczegóły informacji znajdują się w rozszerzeniu wiadomości.

MZK Nysa Sp. z o.o.  zatrudni osobę na stanowisko :

GŁÓWNEGO  KSIĘGOWEGO

Wymagania niezbędne:

1.    Wykształcenie wyższe ekonomiczne i  co najmniej 3-letni staż pracy w księgowości
lub wykształcenie średnie ekonomiczne i co najmniej 6-letni staż pracy w księgowości.

2.    Posiadanie  wiedzy specjalistycznej:
a)znajomość ustaw:
- o rachunkowości,
- o podatku dochodowym i podatku VAT,
- dotyczących  ubezpieczeń społecznych i wypłaty świadczeń ZUS,
- o prawie zamówień publicznych,

b) znajomość zasad naliczania wynagrodzeń.

3.    Biegła znajomość obsługi komputera.
4.    Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych.
5.    Kandydat nie może być prawomocnie skazany za przestępstwo przeciw mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo karne skarbowe.

Wymagane dokumenty:

1.    CV,
2.    List motywacyjny,
3.    Kserokopia dokumentu potwierdzającego wykształcenie (oryginał do wglądu),
4.    Świadectwo pracy potwierdzające wymagany staż pracy,
5.    Kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach (oryginał do wglądu),
6.    Oświadczenie o korzystaniu w pełni z praw publicznych,
7.    Oświadczenie o niekaralności,
8.    Oświadczenie o wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb rekrutacji.

Termin składania ofert:

Wymagane dokumenty należy złożyć do 26 czerwca  2023 w sekretariacie MZK Nysa Sp. z o.o. lub przesłać pocztą na adres :

Miejski Zakład Komunikacji w Nysie Sp. z o.o.
ul. Piłsudskiego 59
48-303 Nysa

Miejski Zakład Komunikacji w Nysie Sp. z o.o .informuje, że po zapoznaniu się z przedstawionymi dokumentami  na w/w stanowisko skontaktuje się z kandydatami celem przeprowadzenia dalszych rozmów.

ŁP
2023-06-13 14:41:41
FACEBOOK RODO
Wszelkie prawa zastrzeżone © MZK Nysa 1954-2023