AKTUALNOŚCI
Informacje
Przetargi
Platforma zakupowa
Praca
Strefa Płatnego Parkowania
PASAŻEROWIE
Rozkład jazdy
Cennik
Uprawnienia i ulgi
Regulamin przewozów
Punkt sprzedaży biletów
Bilety w smartfonie
Kontrola biletów
O SPÓŁCE
Kontakt
Władze spółki
Historia komunikacji w Nysie
Tabor autobusowy
Biuletyn Informacji Publicznej
Deklaracja dostępności
Oświadczenia spółki
Polski Fundusz Rozwoju
USŁUGI
Wynajem autobusów
Serwis pojazdów
Serwis ogumienia i klimatyzacji
Reklama
Parking strzeżony
Okręgowa Stacja Kontroli Pojazdów
Myjnia pojazdów
Zaproszenie do składania pisemnych ofert na przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2021
Miejski Zakład Komunikacji w Nysie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością zaprasza do składania ofert na badanie Sprawozdania Finansowego Spółki za rok obrotowy 2021 wraz ze sporządzeniem sprawozdania niezależnego biegłego rewidenta z badania.

1 - PEŁNA TREŚĆ OGŁOSZENIA
2 - OGŁOSZENIE O WYBORZE (dodano dnia: 12.11.2021)
ŁP
2021-10-07 11:45:38
FACEBOOK RODO
Wszelkie prawa zastrzeżone © MZK Nysa 1954-2022