Okręgowa Stacja Kontroli Pojazdów   ⋮   Praca w MZK Nysa
AKTUALNOŚCI
Informacje
Przetargi
Platforma zakupowa
Praca
Strefa Płatnego Parkowania
PASAŻEROWIE
Rozkład jazdy
Cennik
Uprawnienia i ulgi
Regulamin przewozów
Punkt sprzedaży biletów
Bilety w smartfonie
Kontrola biletów
O SPÓŁCE
Kontakt
Władze spółki
Historia komunikacji w Nysie
Tabor autobusowy
Biuletyn Informacji Publicznej
Deklaracja dostępności
Oświadczenia spółki
Polski Fundusz Rozwoju
Pliki do pobrania
USŁUGI
Wynajem autobusów
Serwis pojazdów
Serwis ogumienia i klimatyzacji
Reklama
Parking strzeżony
Okręgowa Stacja Kontroli Pojazdów
Myjnia pojazdów
Zaproszenie do składania ofert na badanie Sprawozdania Finansowego Spółki za rok obrotowy 2022
Miejski Zakład Komunikacji w Nysie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością zaprasza do składania ofert na badanie Sprawozdania Finansowego Spółki za rok obrotowy 2022 wraz ze sporządzeniem sprawozdania niezależnego biegłego rewidenta z badania.

Jednocześnie informujemy, że Spółka nie jest zobowiązana ustawowo do badania Sprawozdania Finansowego, ponieważ nie spełnia dwóch z trzech warunków wymienionych w art. 64  ust. 1 pkt 4 Ustawy o rachunkowości.

Oferty na adres Miejski Zakład Komunikacji w Nysie Sp. z o.o. ul. Piłsudskiego 59, 48-303 Nysa - Sekretariat należy przesyłać w zamkniętych kopertach z dopiskiem „Badanie sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2022” w nieprzekraczającym terminie do dnia 31 października 2022 r. do godz. 15:00.

Oferty złożone po tym terminie nie będą podlegały rozpatrzeniu.
Kryteriami oceny ofert będą: cena i doświadczenie w badaniu sprawozdań finansowych spółek prawa handlowego.

Badanie Sprawozdania Finansowego za rok 2022 r. ma zostać przeprowadzone w siedzibie Spółki.
Częstotliwość spotkań z biegłym zgodna z harmonogramem ustalonym przez strony.
Spółka wyłącza możliwości zlecenia badania podwykonawcom. Wybór biegłego rewidenta nastąpi na spotkaniu rady nadzorczej.

Załącznik:
1. Ogłoszenie o wyborze oferty (14.11.2022)
BD
2022-09-30 11:21:16
FACEBOOK RODO
Wszelkie prawa zastrzeżone © MZK Nysa 1954-2024